Buhar kazanı ekipmanları

1. Buhar Kazanının Kontrol ve Emniyet Cihazları:

a. Termometre: Kazan içindeki buhar sıcaklığını gösterir.
b. Manometre: Kazan içindeki ve sistemdeki buhar basıncını gösterir.
c. Su Seviye Göstergesi: Kazan içersindeki su seviyesini gösterir.
ç. Tağdiye Cihazı: Kazandaki su seviyesine bağlı olarak besleme pompası açıp kapamaya, su seviyesi asgari değerin altına düştüğü zaman brülörü durdurmaya ve emniyet cihazına sinyal vermeye yarar. Bir gövde içerisinde bulunan şamandıralı şalter vasıtası ile açılıp kapama olur. Kazana iki adet irtibat ağzı ile bağlanmış olup irtibat ağızlarına birer vana konulmuştur.
d. Besleme Suyu Girişi: Kazanın suyu eksilince su vermeye yarar. Genellikle kazana üst kısımdan yandan girer ve su tulumba ile basılır.
e. Alarm Düdüğü: Tağdiye cihazından aldığı sinyal ile su seviyesinin kritik seviyeye düştüğünü sesli olarak haber verir.
f. Preostat: Kazan buhar basıncını sabit tutar, sıvı yakıt yakan buhar kazanlarında bulunur. İşletme basıncını aştığı zaman brülöre durdurulur, basınç belirli bir değerin altına düştüğü zaman brülörü çalıştırır. Çift memeli kazanlarda iki tane vardır.
g. Emniyet Subabı veya Sifonu: Basınçlı sistemlere konur. Kazanın emniyetini sağlar. Buhar yükselince fazla buharı dışarı atarak kazanın patlamasını önler. Kazanda yaylı ve ağırlıklı olmak üzere iki çeşit vardır.
ğ. Dip Blöf Vanası: Buharlı kazanlarda suyun kaynayıp buharlaşması sebebi ile kazan suyunda biriken tuzlar çamur şeklini alır ve dipte toplanan tortu vs. yabancı maddeleri dışarı atmak için kazanın altına konan vanadır.
h. Yüzey Blöf Vanası: Her buhar kazanında kaynama sebebi ile su yüzeyinde oluşan köpükleri ve istenmeyen maddelerin dışarıya atıldığı vanadır. Normal su seviyesinin hemen alt seviyesine konur.

2. Eşanjör Dairesi:

Buhar kazanlarında birimleri ısıtmak için eşanjör daireleri yapılmıştır. Buraya merkezi kazan dairesinden gelen buharla (stim) su ısıtılır ve ısınan su peteklerde dolaştırılarak binanın ısıtılması sağlanır.

eanjr

3. Plaklı Eşanjörün Elemanları:

a. Çerçeve Plakası: Eşanjörün ön yüzeyinde boru giriş ve çıkışlarının yapıldığı ve ısıtıcı plakları (Baskı plakası ile) sıkıştırmaya yarar.
b. Destek Kolonu: Eşanjörün arka yüzeyindeki kısımdır.
c. Bağlantılar: Boru hattının çerçeve plakasına oturmasına dolayısıyla ortamın ısı değiştiricisine girmesini sağlayan deliklerdir.

 • Buhar Girişi.
 • Buharın Kondens Olarak Çıkışı.
 • Su Girişi.
 • Sıcak Su Çıkışı.

ç. Taşıyıcı Profil: Plakların asıldığı profildir.
d. Klavuz Profil: Taşıyıcı profile asılan plakları bir hizada tutmaya yarar.
e. Sıkıştırma Civataları: Çerçeve plakası ile baskı plakası arasında asılı duran ince plaka grubunu 6 adet cıvata ile sıkıştırır.
f. Baskı Plakası: Kanal plaklarını sıkıştıran plaklardır.
g. Isıtıcı Plaklar: Isının alıp verdiği ince oluklu metak plaklardır. Dizilişlerine göre 3′e ayrılır.
(1) İlk Plaka: Plakanın contalı yüzü gövdenin çerçeve plaksına basmaktadır.
(2) Ara Isı Transfer Plakaları: İlk ve son plakalar arasına yerleştirilir.
(3) Son Kör Plaka: En son metal plakanın port delikleri kapalıdır. Görevi akışkananın en arka baskı plaksına temasını önlemektir.

4. Plakalı Eşanjörün Çalışma Prensibi:

Boylerli eşanjörden sonra daha gelişmiş olan plakalı eşanjörler kullanılmaya başlandı. Plakalı eşanjörler boylerli eşanjörlere göre hem daha az bir yer tutmakta kullanımı, bakımı boylerli eşanjöre göre daha kolay suyu daha çabuk ısıtmaktadır.
Eşanjör birbirine monteli plaka grubundan oluşmuştur. Plakaların 1 Sıcak devre (buhar) 1 Soğuk devre (su) 1 Sıcak devre (buhar) 1 Soğuk devre (su) diye monte edilmiştir. Üstten giren buhar sıcak devre plaklardan geçerken ısısını plakalara verirken suya dönüşür ve alttan çıkarak kondens tanka gider. Isınan sıcak devre plakaları ısısını öpüşük olduğu soğuk devre plakalarından geçen suya aktararak suyu ısıtır. Su ve buhar eşanjöre zıt yönlerden girer ve çıkar yani soğuk su alttan girer ısınan su üstten çıkar. Buhar üstten girer yoğunlaşmış olarak alttan çıkar.

5. Plakalı Isı Eşanjörü Kullanma Talimatı:

Kazan dairesinden buharın geldiği buhar hattının (Kollektörünün) üzerinde bulunan Manometreden buhar basıncını ve termometre de istenen sıcaklık değerlerinde olduğunu kontrol ediniz.
eanjr2

a. Eşanjörlerin buhar girişinde bulunan vanaların açık olmasını kontrol ediniz.
b. Eşanjöre gelen ilk buhar by-pass hattından yol vererek biriken suyu kondens tankına boşaltınız.
c. Kondens pompalarını otomatik konuma getiriniz, bütün vanaların açık olmasını sağlayınız.
ç. Havai hatlar üzerinde bulunan kondens vanalarının açık olduğuu konrol ediniz.
d. Açık olan by-pass hattını kapatarak yoğunlaşan suyu süzgeçten ve kondenstoptan geçiriniz.
e. Kalorifer (Peteklere) gidiş hattının su sıcaklığını Termostatik vanadan elle ayarlayınız.
f. Isıtma devresinde bulunan sirkülasyon (Devirdaim) pompalarını çalıştırmadan önce devre üzerinde bulunan bütün vanaların açık olduğunu kontrol ediniz.
g. Isıtma devresinde bulunan sirkülasyon pompasının sistemin ilk devreye alındığı zaman sistemdeki suyun erken rejime girmesi için her ikkisini de devreye alırız.
ğ. Sistem rejime girdikten sonra pompanın birini yedeğe alınız.
h. Dış hava sıcaklığının uygun olduğu zamanlarda pompayı hız konumunda 1 no’lu hıza getiriniz.

6. Eşanjör Dairesi Elemanları:

a. Eşanjör: Peteklere giden suyun kazan dairesinden gelen buharla ısıtıldığı yuvarlak (silindirik) tanktır. İçinde erpantin denilen kangal borular mevcuttur. Buhar bu kangal borularının içinden geçerken ısısını suya verip yoğunlaşarak suya dönüşür.
b. Termometre: Eşanjördeki suyun sıcaklığını gösterir.
c. Hidrometre: Sistemdeki su seviyesini gösterir.
ç. Devirdaim Pompası: Senfrefugal tip 2 adet tulumbadır. Suyun devirdaimini hızlandırmak için ısıtıcılardan emip eşanjöre basar. Biri çalışırken diğeri yedekte bekler.
d.Termostat Vana: Isıtıcılarda istenilen su sıcaklığına göre buhar geçişini sağlar.
e. Kondens Stop: Kangal boruların (Serpantin) ve buhar devrelerinin içindeki yoğunlaşan suyu geçirir buharı geçirmez.
f. Kondens Tank: Yoğunlaşan suyun toplandığı yerdir.
g. Elektrik Motoru: 2 adettir. Kondens tankta yoğunlaşarak toplanan suyu içindeki seviye şamandrası yardımıyla devreye girip/çıkarak kazan dairesine basar.
ğ. İmbisat Deposu: Isınıp genleşen suya depoluk, sistemdeki eksilen suyu tamamlar ve eşanjörün emniyetini sağlar.
h. Elektrik Panosu: 2 adet devirdaim ve 2 adet elektrik motorunun açma/kapama düğme ve on/off lambalarının bulunduğu kutudur.
ı. Şehir Suyu Kolektörü: Gelen şebeke suyunun eşanjöre/eşangörlere dağıtıldığı yerdir.
i. Buhar Kollektörü: Kazandan gelen buharın (stimin) eşanjöre/eşanjörlere dağıtıldığı yerdir.
j. Dönüş Kollektörü: Petekleri dolaşıp görevini yapan suyun toplandığı yerdir.
k. Manometre: Kazan dairesinden gelen buhar basıncını gösterir. Buhar kollektörünün üzerinde bulunur.
l. Serpantin: Boylerin içindeki boru demetine verilen isimdir.

7. Eşanjör Dairesinin Çalışması:

Eşanjör dairesini devreye almak için önce sistemde suyu tamamlar. Bunun için şebeke suyu ve eşanjör giriş valfı açılarak haberci borusundan su gelene kadar sisteme su verirlir. Haberci borusundan su geldiği zaman şebeke suyu ve eşanjör giriş valfı kapatılır. Termostatik vana (istenilen sıcaklığa göre) ayarlanır. Daha sonra Kazan dairesinden gelen buhar (stim) valfı, eşanjör buhar giriş ve çıkış valfları açılarak eşanjör ısıtılmaya başlanır. Eşanjör su sıcaklığı termometrede 30 – 35 derece sıcaklığa gelince çalıştırılacak devir-daim pompasının giriş ve çıkış vanaları açılarak çalıştırılır. Ana vana diğer pompanın giriş çıkış vanaları kapatılır.

eanjrdaireEşanjör de ısınan su 0,5 ATÜ basınçla ısıtıcılarda dolaşarak ısısını verir ve tekrar eşanjöre ısınmak için döner. Buhar eşanjördeki suyu ısıtırken yoğunlaşarak suya dönüşür kondenstoptan geçerek kondens tanka toplanır. Tankta su belli seviyeye gelince şamandıra vasıtası ile termik şalteri açarak elektrik moturunu çalıştırır ve tanka toplanan toğunlaşmış suyu Merkezi kazan dairesinde bulunan ana kondens tanka basar.

8.  Isıtıcıların (Radyatörlerin) Havasının Alınması:

Gidiş kolonundan gelen sıcak su ısıtıcıların üst kısmındaki giriş vanasını yolu ile ısıtıcılara geçer, ısıtıcıya ısısını verip soğuyan su ısıtıcının alt kısmındaki çıkış vanasından geçtikten sonra dönüş kolonu ile tekrar sisteme gönderilir. Isıtıcının yine üst kısmında giriş vanasının tam aksi istikametinde bir hava alma musluğu (Purjör) bulunur. Isıtıcı dilimlerinin yarısının ısınması, yarısının ısınmaması veya üst kısımlarının ısımması, alt kısımlarının soğuk olması gibi hususlarla tespit edilebilen ısıtıcılardaki hava nedeni ile ısıtıcı dilimleri tam ısınmaz. Bu durum meydana geldiğinde hava musluğu (Purjör) gevşetilerek su gelene kadar beklenir.
Su geldiğinde sistemde istenmeyen hava atıldığından hava musluğu sıkılır. Hava musluğunun bulunmadığı ısıtıcılarda bir boru anahtarı ile ısıtıcı geri dönüş borusunun rekora bir veya iki diş gevşetilir ve yavaş yavaş hava bitene kadar su sızdırılır. Tamamen hava kesilip sadece su geldiğinde rekor tekrar sıkılır. Böylece ısıtıcının havası alınmış olur.

9. Sıcak Su Boyleri Çalışma Prensibi:

Silindirik bir tank içinde serpantin borular ile donatılmış bir nevi ısı değiştiricisidir. Bunlarda sıcak su ihtiyacı için kullanılır. Boylerler prensip olarak (serpantin) boru içlerinde buhar/sıcaklık su geçerken, dış kısımda ısıtılacak olan soğuk suya (şebeke suyu) ısısını vererek kendisi soğurken suyu ısıtır.

10. Sıcak Su Boylerinin Elemanları:

a. Şebeke Suyu Girişi: Sıcak su boylerine soğuk suyun girdiği yer.
b. Buhar/Sıcak Su Girişi: Kazan dairesinden gelen buharın veya sıcak suyun boylere girdiği yer.
c. Kondens Suyu Çıkışı: Görevini yapmış yoğunlaşan buharın ve soğuyan suyun çıkıp kondens tanka gittiği devre.
ç. Bay-Pass Devresi: Bir arıza veya bakım durumunda (Termostatik vana, Kondenstop) sistemin çalışmaya devam etmesini sağlar.
d. Kondenstop: Buhar ile ısıtılan boylerde bulunur. Yoğunlaşan suyu geçirip buharı geçirmeyen cihazdır. Sıcak su ile ısıtılan boylerde görevini yapan sıcak su direk olarak kazana döner. Kondenstop yoktur.
e. Termostatik Vana: Sıcak su boylerinde kullanıcağımız suyu ayarladığımız sıcaklıkta tutmasını sağlayan vanadır.
f. Termometre: Boylerdeki su sıcaklığını gösterir.
g. Sıcak Su Çıkışı: Boylerde ısınan sıcak suyun kullanım için çıktığı yer.
ğ. Emniyet Vafı: Fazla ısınmadan ve basınçtan dolayı boylerde ve devrelerde patlamalara meydan mermemek için konulan vana.
h. Serpantin: Boylerin içindeki boru demetine verilen isimdir.

(bilgiustam.com)

Teknik danışmanlık hizmeti

Semtes mühendislik ltd şti. olarak, 27 yılın üzerinde sahip olduğumuz bilgi birikimi sayesinde aşağıda belirttiğimiz teknik hizmetleri de vermekteyiz…

 • Mekanik Tesisat Projelendirme ( Makine mühendisleri odası –  Oda sicil no : 33284 )
  • Kalorifer Tesisatı projelendirme ,
  • Sıhhi tesisat projelendirme ,
  • Klima , havalandırma tesisatı projelendirme ,
  • Yangın tesisatı projelendirme ,
  • Asansör proje ,
  • Keşif, metraj ve şartnamelerin kontrollerinin yapılması ,
  • Endüstriyel  tesisat (buhar kazanı tesisi , kızgınsu tesisi, kızgınyağ , fırınlar, basınçlı hava vb) konularında projelendirme , ürün seçimi ,
 • Mekanik tesisat ile ilgili problemlerde teknik bilgi desteği ,
  • Mühendislik hizmeti ,
  • Danışmanlık hizmeti ,
  • Isınmayan bina ,
  • Isınmayan daire ,
  • Isınmayan oda ,
  • Problemli tesisat çözümü ,
  • Hatalı kalorifer tesisatı çözümü ,
  • Hatalı kazan dairesi çözümü ,
  • Aşırı fazla yakıt problemi çözümü ,
  • Hatalı klima ve havalandırma tesisatı çözümleri ,
  • İzolasyon problemleri ,
  • Pencere, ısı kayıpları problemleri ,
 • Mühendislik konularında Adli yada özel resmi bilirkişilik hizmeti ,
 • İmalat Kontrol Hizmetleri ,
  • Uygulama projelerinin incelenerek disiplinler arası koordinasyonun kontrol edilmesi ve bu kontrol sonrası imalata geçilmesinin sağlanması

  • Yapılan imalatların uygulama projelerine uygunluğunun denetlenmesi

  • İmalat sırasında ortaya çıkabilecek uyumsuzluklara, proje müelliflerine bilgi verilerek müdahale edilmesi ve gerektiğinde acil önlemlerin alınması

 • Enerji Yönetimi
  • Resmi yada özel binalarda Enerji Performansı danışmanlığı , Enerji kayıpları  alınabilecek önlemler , yapılabilecek müdahaleler ,
  • Otomasyon sistemi
  • Kalorifer tesisatında yakıt tasarrufu sağlama danışmanlığı ,
 • Fabrika Binası, Konut Binası, Alışveriş merkezi, Mağaza, Banka Projesi vb. gibi nitelikli tesislerin Isıtma, Soğutma, Havalandırma, Sıhhı tesisat, Yangın Tesisatı, Buhar, Alt Yapı Otomasyon vb. sistemleri projelendirme , kontrol , projeye uygun imalat denetlemesi

Tüm bu ve benzer hizmetler için bizimle iletişime geçebilirsiniz..

İletişim için

Tel : 0312 4660021

GSM : 0532 3450321

e-mail : bilgi@semtes.com

 

Ürünlerimiz , Markalarımız

Markalarımız ve ürünlerimiz,

Aşağıda belirttiğimiz ürün ve markalar, kendi üretim ve satış portföyümüzde olup bu tür ürünlerle ilgili teklif taleplerinizde lütfen bizimle bilgi@semtes.com email adresiyle yada  +90 532 3450321 nolu telefonla direk iletişime geçiniz…..

 

Beta Kazan, Steam Boiler

Riello Brülör , Riello Burner ,

Ecoflam Brülör , Ecoflam Burner ,

Ecostar Brülör , Exostar burner ,

Caldomax Boyler ,

Caldomax Akümülasyon Tankı ,

Caldomax Elektrikli Boyler ,

Caldomax nötralizasyon tankı ,

Caldomax denge kabı ,

Caldomax Hava ayırıcı ,

Caldomax tortu tutucu ,

Buhar kazanı , Steam Boiler ,

Kalorifer kazanı , Hot water boiler ,

Ekonomizer , Economiser ,

Plakalı eşanjör , Exchanger ,

Siemens Kazan panosu ,

Siemens Dış hava sensör otomasyon panosu ,

Siemens RVS 13 ,

Siemens RVS 43 ,

Siemens RVS 63 ,

Siemens Üç yollu vana ,

Siemens Üç yollu vana motoru ,

NES Üç yollu vana ,

NES Üç yollu vana motoru ,

Wates Kapalı genleşme tankı

Wilo Pompa , Wilo pump ,

SBT Pompa , SBT Pump ,

ECO 2 G C 2 Gaz Brülörü

 • gaz brülörü , doğalgaz brülörü , ecostar
 • Özel gaz kafası ile optimum yakıt / hava karışımı
 • Yüksek basınçlı hafif yapılı fan dizaynı
 • Yüksek kaliteli alüminyumdan imal edilmiş hafif ve aerodinamik gövde sayesinde düşük ses seviyesi
 • Farklı kazan tiplerine bağlantı için kayar flanş,
 • Avrupa standartı EN-298 e uygun olarak brülörün otomatik kontrol ekipmanları
 • Brülörü kazandan demonte etmeden tüm ekipmanlara kolayca ulaşabilme imkanı
 • Hava debisinin hem emişten hem de namludan ayarlanması sayesinde yüksek verimli çalışma
 • Minimum gaz presostadı ile yeterli gaz tedariği kontrolü,
 • Hava presostadı ile yanma havasının kontrolü,
 • Kolay kurulum ve işletme

gaz brülörü , doğalgaz brülörü , ecostar

gaz brülörü , doğalgaz brülörü , ecostar

Plakalı Eşanjör

Plakalı Eşanjör

Plakalı Eşanjör Nedir?
Aynı veya farklı özelliklere sahip iki akışkan arasında birbirine karışmaksızın,hızlı ve yüksek etkinlikte ısı transferi gerçekleştirebilen ekipmanlardır. Kullanım alanlarına göre contalı,lehimli ve çelik kaynaklı olmak üzere 3 tip plakalı eşanjör bulunmaktadır. En yaygın kullanılan eşanjör tipi contalı tip eşanjörler olduğundan,bu eşanjör tipi genellikle plakalı eşanjör olarak isimlendirilir.

Plakalı Eşanjörü oluşturan parçalar ve çalışma şekli

Akışa yön veren ve sızdırmazlığı sağlayan özel conta yapısı sayesinde , eşanjör içerisine giren akışkanlar birbirlerine karışmadan etkin bir biçimde ısı transferi gerçekleştirirler. Kırmızı renk li akış birincil yada primer devre olarak ; mavi renkli akış ikincil yada sekonder devre olarak isimlendirilir.

Plakalı Eşanjör Seçimi ve boyutlandırılması için gereken bilgiler

TRANSFER EDİLECEK ISI MİKTARI……………kCal/h

PRİMER DEVRE / SEKONDER DEVRE

Akışkan cinsi…………………………………………..

Akışkan debisi………………………………………..m³/h

Giriş sıcaklığı………………………………………….°C

Çıkış sıcaklığı………………………….……………….°C

İzin verilen azami basınç kaybı………………….mSS

Azami işletme basıncı……………..………………..bar

Azami işletme sıcaklığı…………..…………………°C

Plakalı Isı Eşanjörler Genel Özellikleri :

Her Göreve Hazır : Ürün programımızda , farklı uzunluk,kanal derinliği ve kanal açısına sahip plakalar bulunmaktadır.Bu sayede ısı değiştirici,istenilen görev koşullarına tam uygunluk sağlayacak şekilde tasarlanabilir ve istenilen ısı iletim görevini yerine getirirken , aynı zamanda izin verilen basınç düşümünden de olabildiğince faydalanır.Bu da en optimal fiyatlandırmayı mümkün kılar.
Uygun Fiyata yüksek kalite : Plakalı ısı değiştirici sağlamaış olduğu yüksek verim ve performans ile en optimal fiyatlarla siz değerli müşterilerinin yanındadır.
Uzun Ömür : Yapısında kullanılan korozyona dayanıklı malzemeler,yüksek türbilanslı akış ve plaka yüzeylerinin pürüzsüzlüğü sayesinde kirlenme,kireçlenme,korozyon ve erozyon en az seviyeye düşürülmüştür.Derin basılmış conta kanalları contanın daha iyi desteklenmesini,üst kısmı konik conta yapısı da sıkıştırma kuvvetinin conta ekseninde en üst değere ulaşmasını sağlar.Bu tip contaların sızdırmazlık ve darbelere karşı dirençleri oldukça fazladır ve problemsiz bir işletma sağlar.
1°C Sıcaklık Farkı? Çok Kolay: Sağladığı tam ters akış sayesinde,akışkan sıcaklıklarının birbirine çok yakın olduğu uygulamalarda bile ideal bir çözüm oluşturur.
Küçük-Hafif ama güçlü : Düşük ısı iletim yüzey alanının sağladığı kompakt yapı sayesinde,çalışma ağırlığı ve montaj hacmi,aynı görev için tasarlanmış borulu ısı değişiriciye nazaran çok daha azdır.Bu sayede çok kısıtlı alanlara yerleştirilebildiği gibi,nakliye ve montaj giderlerinden de tasarruf sağlanır.
Mükemmel Refleksler : Plakalı ısı değiştiriciler,düşük akışkan hacminin sağladığı kısa tepki süresi sayesinde,kullanıcılarına sistemleri daha iyi kontrol etme olanağı verir.
Akıllı Conta : Contalarda meydana gelebilecek herhangibir hasardan dolayı akışkanların birbirine karışma riski,kullanılan conta sistemi sayesinde tamamen yok edilmiştir.Şöyle ki ; bir akışkanı sınırlayan contanın diğer tarafında kesinlikle diğer akışkan bulunmaz.Contanın diğer tarafı,üzerindeki özel kanallar sayesinde (mavi ve kırmızı okların plakayı kestiği noktalar) , dış ortama açıktır.Bu sayede , conta hasarı durumunda akışkan diğer devre akışkanının bulunduğu kanallara değil her zaman cihazın dışına doğru olur ve hasarın oluştuğu bölgeyi dışarıdan tespit etmek kolaylaşır.
İşletmeci Dostu : Plakalı ısı eşanjörü gerektiğinde kolaylıkla tüm parçaları sökülerek demonte hale getirilebilir.Bu sayede plaka yüzeylerinde kullanıma bağlı olarak oluşan kireçlenmeler temizlenir veya sıkıntılı tüm parçalar değiştirilebilir.

Plakalı Isı Eşanjörlerinin Kullanım Alanları :
İlk olarak süt pastörizasyonu ile kullanılmaya başlanan plakalı eşanjörler günümüzde tüm endüstri ve bina uygulamalarında çeşitli amaçlar için kullanılmaktadır.Isı transfer edebilme özelliği yanında devre ayırıcı ve basınç kırma özellikleriyle de sistemlerin vazgeçilmez bir ekipmanı olmaktadır.

Bölgesel Isıtma veya soğutma uygulamaları
Serbest Soğutma ve soğutma kulesinin sistemden ayrılması gereken tüm uygulamalar
Jeotermal ısıtma
Yüksek yapılarda ısıtma ve soğutma sistemlerinde basınç kırıcı olarak çalışması
Kullanma sıcak suyunun hazırlanması
Yüzme havuzlarının ısıtılması uygulamaları
Yağ soğtma uygulamaları
Endüstriyel ısı geri kazanım uygulamaları
Fosfatlama,anodlama,pasivasyon,dekapaj,yağ alma ve metal kaplama solüsyonu ısıtma uygulamaları
Kojenerasyon ile ısıtma soğutma uygulamaları
Gıda ve hijyenik uygulamalar
Denizcilik uygulamaları
Plakalı Isı değiştiriciler, müşterilere – özel yapı teknolojisi uygulamalarından otomotiv sektörüne ve genel endüstriyel kullanımlara, gıda işleme süreçlerinden kimyasal madde ve ilaç endüstrisindeki özel uygulamalara kadar -geniş bir yelpazede en yüksek teknolojiyi, verimliliği ve kullanım kolaylığını sunmaktadır.

Plakalı Isı değiştiriciler, her türlü görev için en mükemmel çözümü sunabilen geniş plaka programı, ergonomiyi ve güvenliği esas alan tasarımı ve yapısındaki görünür kalite ile öne çıkar. Bu kalite de kendisini uzun kullanım ömrü, ekonomik ve sorunsuz işletim, düşük tamir ve bakım giderleri ile kanıtlar.

kalitesi ve güvencesi ile, klasik tip contalı ısı değiştiricilerin yanı sıra, özel nitelikli görevlerde kullanılmak üzere geliştirilmiş, özellikli tasarıma sahip plakalı ısı değiştiriciler de temin edilmektedir.

Plakalı Isı değiştiriciler, siz müşterilerine organizasyonumuzun hızlı ve güvenilir satış öncesi ve satış sonrası hizmet garantisinin yanısıra, teknik servis ve yedek parça güvencesi ile birlikte sunulmaktadır.

Modüler Su Deposu , Paslanmaz, Galvanizli , Prizmatik

Modüler Su Deposu , Paslanmaz, Galvanizli , Prizmatik

Paslanmaz inox ve galvaniz (ST 37) malzeme kullanılarak, modüler parçalar halinde üretilmiş su deposu ve su muhafaza tanklarıdır.

 • Kapasite Aralığı : 1,25 m3- 500 m3
 • Ürün Kodu : EKO-P1.250 —– EKO-P500.000
 • Ürün Tipi : Prizmatik Modüler Su Deposu

modüler su deposu, su tankı

1. Şu şebekesi girişi
2. Tortu filtresi
3. İsteğe bağlı olarak
a) Normal vana + şamandıra
b) Selonoid vana (motor vana) üst seviye elektrodu kumandalı
4. Üst seviye elektrodu : Depo dolduğunda motorlu vanayı kumanda eder ve vanayı kapatır.
5. Depo üst mendol kapağı
6. Alt seviye elektrodu : Depoda su bittiğinde hidrofor motorunu otomatik olarak durdurur.
(boşa çalıştırmaz)
7. Depo su seviyesi göstergesi
8. Taşma borusu
9. Merdiven
10. Depo modülleri birbirine civata somun ile bağlantılı
11. Modüller arası edipyen kauçuk conta ve özel silikonlu
12. Depo alt kapağı civatalı contalı
13. Depo tahliye vanası
14. Depo tesisata gidiş vanası
15. U.V. Ultraviyole mikrop öldürme cihazı
16. Su yumuşatma çıkışı. Suyun içindeki kireci, Ca ve Mg gibi kalyonlardan arıtır.
17. Aktif karbon ünitesi : Suyun içerisinde bulunan klor vs gibi vücuda zararlı gazlardan arındırır.
18. Hidrofor motoru
19. Depo altı beton veya çelik kaide

depo_detay

 

MONTAJ EBATLARI KAİDE ÖLÇÜLERİ
EN (cm) BOY (cm) YÜKSEKLİK (cm) KAPASİTE (LT)
118 118 10,7 1.250
118 226 10,7 2.500
118 333 10,7 3.750
118 226 21,5 5.000
118 548 10,7 6.250
226 333 10,7 7.500
226 226 21,5 10.000
118 548 21,5 12.500
226 333 21,5 15.000
226 441 21,5 20.000
333 333 21,5 22.000
226 548 21,5 25.000
333 441 21,5 30.000
333 333 32,2 33.500
333 548 21,5 37.000
441 441 21,5 40.000
333 441 32,2 45.000
441 548 21,5 50.000
333 548 32,2 56.000
441 441 32,2 60.000
548 548 21,5 62.000
441 548 32,2 75.000
656 656 21,5 90.000
548 548 32,2 93.000
656 763 21,5 104.000
548 656 32,2 112.000
763 763 21,5 121.500
656 656 32,2 134.000
763 871 21,5 140.000
EN (cm) BOY (cm) YÜKSEKLİK (mm) KAPASİTE (LT)
108 108 100 1.250
108 216 100 2.500
108 324 100 3.750
108 216 100 5.000
108 540 100 6.250
216 324 100 7.500
216 216 100 10.000
108 540 100 12.500
216 324 100 15.000
216 432 100 20.000
324 324 100 22.000
216 540 100 25.000
324 432 100 30.000
324 324 100 33.5000
324 540 100 37.000
432 432 100 40.000
324 432 100 45.000
432 540 100 50.000
324 540 100 56.000
432 432 100 60.000
540 540 100 62.000
432 540 100 75.000
648 648 100 90.000
540 540 100 93.000
648 756 100 104.000
540 648 100 112.000
756 756 100 121.500
648 648 100 134.000
756 864 100 140.000
Daha Büyük Kapasiteler için İletişime geçiniz. Daha Büyük Kapasiteler için İletişime geçiniz.

 

Incinerator / Atık Yakma Fırını

Incinerator

İçerisinde bulunan tehlikeli maddelerden dolayı Tıbbi Atıklar çevre sağlığını ciddi bir şekilde tehdit etmektedir. Tıbbi atıklar; hastaneler, klinikler, fizik tedavi merkezleri, dişçiler, veterinerler ve diğer tıbbi laboratuar ve araştırma merkezleri gibi sağlık kuruluşlarından çıkan tüm atıkları içermektedir. Bu atıklar çok heterojen bir yapıya sahiptirler ve genellikle bulaşıcı maddeler içermektedirler, dolayısıyla bu atıklara güvenli bir şekilde müdahale edilmesi ve bertaraf edilmesi çok önemlidir. Incinerator ile imha edilebilecek Tıbbi Atıklardan bazıları şunlardır:

 • Hastanelerden kaynaklanan bulaşıcı atıklar,
 • Hastane, klinik ve polikliniklerden kaynaklanan tıbbi atıklar,
 • Doğumhane atıkları,
 • Tarihi geçmiş ilaçlar,
 • Ameliyathane atıkları,
 • Biyomedikal atıklar,
 • Patolojik atıklar,
 • Eczanelerden kaynaklanan atıklar.

Hastane atıklarının yaklaşık %85’i evsel atık niteliğindedir ve kalan %15’lik oran ise bulaşıcı maddelerle (mikrobiyolojik kültürler, kan ve kan ürünleri, sargı bezleri, patolojik atıklar ve kesici aletler gibi) kontamine olmaktadır.

Atıkların çöplüklerde depolanması tıbbi atıkların bertarafı için bir yöntem olarak büyük sorunlara yol açabilir. İlk olarak, atıkların depolanması için büyük alanlara ihtiyaç vardır. Ayrıca, insan sağlığına olası tehlikeler arz ettiği için çöplük alanı yakınlarında yerleşim alanı olmaması gerekmektedir. Örneğin, koku problemi yakın çevredeki insanların karşılaşabileceği ilk tehlike olarak söylenebilir. Buna ek olarak, çöplükten kaynaklanan sızıntı suları toprak ve yer altı suyu kirliliğinin yanı sıra yüzey suyu kontaminasyonuna da yol açmaktadır.

Sterilizasyon ve otoklav gibi tekniklerin aksine, atıkların yakılarak bertaraf edilmesi (incineration) sonucunda çıkan ürünler çok daha azdır. Tıbbi atıkların tamamıyla yakılmasından sonra, atıklar ağırlık ve hacmen yaklaşık %95 oranında küçülmektedir. Ayrıca, yukarıda belirtilen metotlar patolojik atıkla, kemoterapi atıkları ve kesici delici atıklar için uygun bir çözüm değilken incinerator sağlık kuruluşlarından kaynaklanabilecek tüm atıklar için uygun bir bertaraf yöntemidir.

Otoklavın Dezavantajları:

 • Atık görünüşü ve miktarı değiştirilemez,
 • Atığın hacmi değiştirilemez,
 • İçeriği tahmin edilemeyen emisyonlar üretilir,
 • Ergonomik değildir,
 • Her çeşit atık için uygun değildir,

Tıbbi Atık Incineratorleri iki yanma hücresinden oluşmaktadır. Ön yanma hücresinde, atıklar 900 °C’de eksik hava prensibi ile yakılır ve yanma sonucunda açığa çıkan gaz ikinci yanma hücresine yönlendirilir. İkinci yanma hücresinde, atıkların ön yanma hücresinde yanması sonucu oluşan yanma gazları 1200 °C’de 2 saniye süre il tekrar yanma işlemine tabi tutulurlar. İkinci yanma hücresinde tam yanma gerçekleştirebilmek için fazla hava verilir.

Tıbbi Atık İmha Sistemleri (Incinerator) için genel olarak iki yönetmelik bulunmaktadır. Bunlar EPA ve AB (2000/76/EC) standartlarıdır. TC. Çevre Bakanlığının yürürlükte olan yönetmeliği ise AB standartları ile aynıdır. Incineratorleri belirtilen standartların yanı sıra ülkelerin kendi belirlemiş olduğu yerel standartlara da uygun olarak tasarlanabilmekte ve üretilebilmektedir.

İstenilen Emisyon Standartlarının karşılanabilmesi için, Incinerator Sistemleri aynı zamanda Baca Gazı Arıtma Üniteleri de içermektedir. Bu sistemlerde Baca Gazı Arıtma Üniteleri, atıkların yakılarak imha edilmesi sonucu oluşan baca gazı içerisinde tehlikeli içeriğin gideriminin etkili bir şekilde yapılması için tasarlanmaktadır.

T.C Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 3 Aralık 2011 tarihinde yayınladığı bir yönetmelikle 10 ton/gün atık üreten bölgelerde tıbbi atıkların incineratorlarda imha edilmesini zorunlu kılmıştır.

Hava Kaynaklı Isı Pompası (Split)

 Dış hava sıcaklığı -20 oC’ye kadar düşen bölgeler için tasarlanmıştır.
 Dış ünitesinde ısı kaybedecek hiçbir elemanı yoktur. Sadece enerji kaynağı olarak çalışır.

 EVI teknolojisi ve ısı geri kazanım eşanjörü ile diğer ısı pompalarına göre %30 ek tasarruf sağlar.

 Artı ısı değer özelliği ile yazın sıcak suyu tamamen BEDAVA hazırlar.

 Isıtma, soğutma ve sıcak kullanım suyunun hepsini veya sadece istenilenleri yapar.

 Bunun için gerekli olan ısının %75’ni BEDAVA havadan alır.

 Yer ve duvar ısıtma sistemleri ile ideal çalışır. Radyatörlü sistemler için 65 oC tesisat gidiş suyu sıcaklığı sağlar. Radyatörlerin büyük seçilmesi verimliliği artırır.

 Duvar ve yer boruları ile serinletme, fancoillerle aktif soğutma yapar.

 Kompak yapısı ile (tak fişi çalışsın) ek aksesuarlara gerek duymaz.

 Her yaşam alanına uygundur.

 Uzaktan açma/kapama, sıcaklık ayarı yapılabilmektedir.
Detaylı bilgi için lütfen bize yazın yada arayın…

Hava Kaynaklı Isı Pompası (Universal)

Hava Kaynaklı Isı Pompası (Universal)

 • Dış hava sıcaklığı -5 oC’ye kadar düşen bölgeler için tasarlanmıştır.
 • Kompakt tek ünitedir.
 • Artı ısı değer özelliği ile yazın sıcak suyu tamamen BEDAVA hazırlar
 • Isıtma, soğutma ve sıcak kullanım suyunun hepsini veya sadece istenilenleri yapar.
 • Bunun için gerekli olan ısının %75’ni BEDAVA havadan alır.
 • Yer ve duvar ısıtma sistemleri ile ideal çalışır. Radyatörlü sistemler için 65 oC tesisat gidiş suyu sıcaklığı sağlar. Radyatörlerin büyük seçilmesi verimliliği artırır.
 • Duvar ve yer boruları ile serinletme, fancoillerle aktif soğutma yapar.
 • Kompak yapısı ile (tak fişi çalışsın) ek aksesuarlara gerek duymaz.
 • Her yaşam alanına uygundur.
 • Uzaktan açma, kapama ve sıcaklık ayarı yapılabilmektedir.

Detaylı bilgi için lütfen bize yazın yada arayın…