Brülör, kazanlarda kullanılan yakıtın, hava ile en elverişli oranda karışması ile yakıtın tamamen yanmasını sağlayan düzenektir. Brülöre gelen yakıtın oksijenle tepkimesi sonucunda meydana gelen ısı, kazanlardaki suyun ısıtılmasında kullanılır.

Brülörler, yanma işlemini baz aldığı için içerisinde yanma odaları bulunur. Yanma odasında gerçekleştirilen yanma işlemi sonrasında oluşan ısı, buradan enerji ihtiyacı olan kısma iletilir. Brülöre gelen havayı sağlayan fan için de brülör motoruna elektrik enerjisi verilir ve sıvı yakıt brülörlerinde ise motordan gelen güç sıvının aktarımında kullanılır. Yanma odasındaki ilk tutuşmadan çıkacak olan kıvılcımın meydana gelebilmesi için elektrik enerjisi yüksek voltajlı trafodan alınır.

Ateşleme başlığına iletilen yakıt, brülörün gövdesindeki fan ile yanma başlığına iletilen hava, özel bir türbülans düzeneği yardımıyla homojen şekilde karıştırılır ve yanma tepkimesi meydana gelir. Sonrasında devreye yanma kontrol röle mekanizması girer ve zaman, açma-kapama, miktar gibi oranlarla hassas ayarlamalar yaparak, yanma işleminin güvenli bir şekilde yapılmasını sağlar ve kontrol altında tutar. Sonuç olarak tam verimli ve son derece güvenli bir yanma işlemi meydana gelir.

Brülörler farklı özelliklerine göre üçe ayrılırlar:

Çalışma Prensibine Göre

  • Atmosferik Brülörler
  • Üflemeli Brülörler

Kullanılan Yakıt Cinsine Göre

  • Katı Yakıt Brülörleri
  • Sıvı Yakıt Brülörleri
  • Gaz Yakıt Brülörleri

Kömür, odun talaşı ve kabuk katı yakıt brülörlerinde kullanılan yakıtlardır. LPG, LNG ve biogaz yakıtlar sıvı yakıt brülörlerinde ve son olarak motorin, fuel oil ve gazyağı da gaz yakıt brülörlerinde kullanılır.

Ayrıca brülörler, tek yakıtlı, çift yakıtlı ve çok yakıtlı olarak da sınıflandırılır.

  • Tek yakıtlı brülörler atmosferik, üflemeli, katı, sıvı ve gaz yakıt brülörlerini kapsamaktadır ve yakıt olarak bir tek yakıt çeşidi kullanılmaktadır.
  • Çift yakıtlı brülörlerde ise tek yakıtlı brülör çeşitlerinin aynıları kullanılmakta ve de yakıt olarak birbirine karışmayan iki farklı yakıt çeşidi kullanılmaktadır.
  • Çok yakıtlı brülörler ise yüksek basınçlı, alçak basınçlı ve buhar ve hava parçalamalı brülörleri kapsamakta ve ikiden fazla yakıt çeşidi kullanılmaktadır.