Yüzeylerinin bir tarafında ısı alan akışkan olarak su bulunan diğer tarafında ısı veren bir yakıtın yakılması neticesinde oluşan alev-duman gazlarının dolaştığı alev-duman boruları ve yanma hücresi bulunan kapalı yada açık sistem çalışan atmosfer basıncında doymuş buhar sıcaklığı olan 100°C nin altında sıcak su üreten basınçlı kaplara sıcak su kazanı ( kalorifer kazanı ) denilir.

Doğalgaz ve LPG kullanımının yoğunlaşması ile birlikte kazan dizayn tekniklerinde ve teknolojilerinde epey değişimler meydana gelmiştir.

Katı ( kömür veya odun ) ve sıvı yakıt ( Fuel-oil yada motorin ) yakan kazan dizaynında baca gazı sıcaklığının alçak sıcaklık korozyonundan dolayı 180°C nin altına düşmesi istenmezdi.

Bu sebeple  eskiden 90/70°C sıcak su sistemleri kullanılırken bugün bu değerler 60/40°C ve benzeri değerlere düşmüştür. Isı alan akışkanın daha düşük sıcaklıkta kazana girmesi sebebiyle ısı transfer değerleri yükselmiştir.

Yeni nesil modern kazan teknolojisi ile büyük ebatlı verimi düşük, yakıtın bir kısmını yakmayan kazanların yerini 3 geçişli su-duman temas hızı arttırılmış az yer işgal eden yanma hücresi genişletilmiş, su hacminin azlığından dolayı çabuk rejime giren, çeper kayıpları azaltılmış modern yeni tasarım kazanlarımız yerlerini almışlardır. 3 geçiş her zaman öncelikli seçim olmalıdır.

* 3 veya 4 yollu motorlu vana ile dış hava sıcaklığına göre kalorifer gidiş suyu sıcaklığı otomatik ayarlanmalıdır.

* Oransal brülörlü cihaz seçilerek sıcak su kazanına sürekli ihtiyacı kadar ısı girdisi sağlanmalıdır.

* Brülör kazan kapasitesine göre büyük seçilmemeli veya kazan kapasitesine göre ayarlanabilmelidir. Amaç brülörün en az dur-kalk ile çalışmasıdır.

Sıcak su kazanları ısıtma yöntemi bakımından en ekonomik cihazlardan biridir. Bu sebeple yüksek sıcaklık prosesi ,hızlı ve ani ısıtma gerekmeyen durumlarda tercih edilirler, mahal ısınmasında özeliikler sera ve çiftlikler de en yaygın kullanılan ısıtma yöntemleridir.