Apartmanlar, Villalar, köy evleri ve apartman dairelerinin bireysel olarak ısıtılmasını sağlayan cihazlara kat kaloriferi denir.

Bireysel bir ısıtma sistemi olan kat kaloriferi sistemleri genel olarak merkezi ısıtma sistemleri ile aynı prensipleri taşır. Fakat bura da kullanıcılar binalarını ortak bir sistemden değil bireysel olarak ısıtırlar.

Bu durum da kullanıcılar kendi dairelerinde ki radyatörleri ısıtmak için kat kaloriferi adı verilen ısıtma cihazlarını kullanırlar. Bu cihazlar kazanlardan daha küçük kapasiteli ve kompakt cihazlardır. Genellikle sirkülasyon pompaları cihazın üzerinde olur.

Bir daireden beş yada altı daireye kadar ısı üretimi ihtiyacını karşılayan kazanlar genel olarak kat kaloriferi olarak adlandırılmaktadır. 

Çalışma prensibi temel olarak merkezi sistem ve kombiyle aynıdır. Yakıt ile ısıtılan suyun, borular vasıtasıyla radyatörlere aktarılmasıyla ortam ısıtılır. Kat kaloriferini diğer kalorifer sistemlerinden ayıran en büyük fark; kat kaloriferlerinde doğalgaz haricinde farklı yakıtların da kullanılabilmesidir.

Kat kaloriferinde kullanılabilecek başlıca yakıtlar; odun, kömür gibi katı yakıtlar, mazot gibi sıvı yakıtlar ve doğalgaz kullanılabilmektedir. Yaygın kullanımsa katı yakıt ve mazottur. Doğalgaz ve LPG pek kullanılmaz.

Kat kaloriferi kullanırken dikkat edilmesi gereken hususlar

Kalorifer kazanı kesinlikle susuz çalıştırılmamalıdır.

Özellikle katı yakıtlı olan kat kaloriferleri ASLA kapalı genleşme ile çalıştırılmamalıdır.

Kazanın suyu sık sık kontrol edilmeli ve minumuma düştüğünde su ilavesi yapılmalıdır.

Kazana su ilavesi kazan soğukken yapılmalıdır.

Kazan çalışır durumda iken kapakları açılmamalıdır.

Radyatörlerin verimli şekilde ısınabilmesi için, radyatörde hava boşluğu var ise giderilmelidir.

Kalorifer kazanının yıllık bakımı ihmal edilmemelidir.

Kat kaloriferi satın almak için için burayı tıklayarak e-ticaret sitemizi ziyaret edebilirsiniz.