Caldomax Boyler

Buhar kazanı ekipmanları

1. Buhar Kazanının Kontrol ve Emniyet Cihazları:

a. Termometre: Kazan içindeki buhar sıcaklığını gösterir.
b. Manometre: Kazan içindeki ve sistemdeki buhar basıncını gösterir.
c. Su Seviye Göstergesi: Kazan içersindeki su seviyesini gösterir.
ç. Tağdiye Cihazı: Kazandaki su seviyesine bağlı olarak besleme pompası açıp kapamaya, su seviyesi asgari değerin altına düştüğü zaman brülörü durdurmaya ve emniyet cihazına sinyal vermeye yarar. Bir gövde içerisinde bulunan şamandıralı şalter vasıtası ile açılıp kapama olur. Kazana iki adet irtibat ağzı ile bağlanmış olup irtibat ağızlarına birer vana konulmuştur.
d. Besleme Suyu Girişi: Kazanın suyu eksilince su vermeye yarar. Genellikle kazana üst kısımdan yandan girer ve su tulumba ile basılır.
e. Alarm Düdüğü: Tağdiye cihazından aldığı sinyal ile su seviyesinin kritik seviyeye düştüğünü sesli olarak haber verir.
f. Preostat: Kazan buhar basıncını sabit tutar, sıvı yakıt yakan buhar kazanlarında bulunur. İşletme basıncını aştığı zaman brülöre durdurulur, basınç belirli bir değerin altına düştüğü zaman brülörü çalıştırır. Çift memeli kazanlarda iki tane vardır.
g. Emniyet Subabı veya Sifonu: Basınçlı sistemlere konur. Kazanın emniyetini sağlar. Buhar yükselince fazla buharı dışarı atarak kazanın patlamasını önler. Kazanda yaylı ve ağırlıklı olmak üzere iki çeşit vardır.
ğ. Dip Blöf Vanası: Buharlı kazanlarda suyun kaynayıp buharlaşması sebebi ile kazan suyunda biriken tuzlar çamur şeklini alır ve dipte toplanan tortu vs. yabancı maddeleri dışarı atmak için kazanın altına konan vanadır.
h. Yüzey Blöf Vanası: Her buhar kazanında kaynama sebebi ile su yüzeyinde oluşan köpükleri ve istenmeyen maddelerin dışarıya atıldığı vanadır. Normal su seviyesinin hemen alt seviyesine konur.

2. Eşanjör Dairesi:

Buhar kazanlarında birimleri ısıtmak için eşanjör daireleri yapılmıştır. Buraya merkezi kazan dairesinden gelen buharla (stim) su ısıtılır ve ısınan su peteklerde dolaştırılarak binanın ısıtılması sağlanır.

eanjr

3. Plaklı Eşanjörün Elemanları:

a. Çerçeve Plakası: Eşanjörün ön yüzeyinde boru giriş ve çıkışlarının yapıldığı ve ısıtıcı plakları (Baskı plakası ile) sıkıştırmaya yarar.
b. Destek Kolonu: Eşanjörün arka yüzeyindeki kısımdır.
c. Bağlantılar: Boru hattının çerçeve plakasına oturmasına dolayısıyla ortamın ısı değiştiricisine girmesini sağlayan deliklerdir.

 • Buhar Girişi.
 • Buharın Kondens Olarak Çıkışı.
 • Su Girişi.
 • Sıcak Su Çıkışı.

ç. Taşıyıcı Profil: Plakların asıldığı profildir.
d. Klavuz Profil: Taşıyıcı profile asılan plakları bir hizada tutmaya yarar.
e. Sıkıştırma Civataları: Çerçeve plakası ile baskı plakası arasında asılı duran ince plaka grubunu 6 adet cıvata ile sıkıştırır.
f. Baskı Plakası: Kanal plaklarını sıkıştıran plaklardır.
g. Isıtıcı Plaklar: Isının alıp verdiği ince oluklu metak plaklardır. Dizilişlerine göre 3′e ayrılır.
(1) İlk Plaka: Plakanın contalı yüzü gövdenin çerçeve plaksına basmaktadır.
(2) Ara Isı Transfer Plakaları: İlk ve son plakalar arasına yerleştirilir.
(3) Son Kör Plaka: En son metal plakanın port delikleri kapalıdır. Görevi akışkananın en arka baskı plaksına temasını önlemektir.

4. Plakalı Eşanjörün Çalışma Prensibi:

Boylerli eşanjörden sonra daha gelişmiş olan plakalı eşanjörler kullanılmaya başlandı. Plakalı eşanjörler boylerli eşanjörlere göre hem daha az bir yer tutmakta kullanımı, bakımı boylerli eşanjöre göre daha kolay suyu daha çabuk ısıtmaktadır.
Eşanjör birbirine monteli plaka grubundan oluşmuştur. Plakaların 1 Sıcak devre (buhar) 1 Soğuk devre (su) 1 Sıcak devre (buhar) 1 Soğuk devre (su) diye monte edilmiştir. Üstten giren buhar sıcak devre plaklardan geçerken ısısını plakalara verirken suya dönüşür ve alttan çıkarak kondens tanka gider. Isınan sıcak devre plakaları ısısını öpüşük olduğu soğuk devre plakalarından geçen suya aktararak suyu ısıtır. Su ve buhar eşanjöre zıt yönlerden girer ve çıkar yani soğuk su alttan girer ısınan su üstten çıkar. Buhar üstten girer yoğunlaşmış olarak alttan çıkar.

5. Plakalı Isı Eşanjörü Kullanma Talimatı:

Kazan dairesinden buharın geldiği buhar hattının (Kollektörünün) üzerinde bulunan Manometreden buhar basıncını ve termometre de istenen sıcaklık değerlerinde olduğunu kontrol ediniz.
eanjr2

a. Eşanjörlerin buhar girişinde bulunan vanaların açık olmasını kontrol ediniz.
b. Eşanjöre gelen ilk buhar by-pass hattından yol vererek biriken suyu kondens tankına boşaltınız.
c. Kondens pompalarını otomatik konuma getiriniz, bütün vanaların açık olmasını sağlayınız.
ç. Havai hatlar üzerinde bulunan kondens vanalarının açık olduğuu konrol ediniz.
d. Açık olan by-pass hattını kapatarak yoğunlaşan suyu süzgeçten ve kondenstoptan geçiriniz.
e. Kalorifer (Peteklere) gidiş hattının su sıcaklığını Termostatik vanadan elle ayarlayınız.
f. Isıtma devresinde bulunan sirkülasyon (Devirdaim) pompalarını çalıştırmadan önce devre üzerinde bulunan bütün vanaların açık olduğunu kontrol ediniz.
g. Isıtma devresinde bulunan sirkülasyon pompasının sistemin ilk devreye alındığı zaman sistemdeki suyun erken rejime girmesi için her ikkisini de devreye alırız.
ğ. Sistem rejime girdikten sonra pompanın birini yedeğe alınız.
h. Dış hava sıcaklığının uygun olduğu zamanlarda pompayı hız konumunda 1 no’lu hıza getiriniz.

6. Eşanjör Dairesi Elemanları:

a. Eşanjör: Peteklere giden suyun kazan dairesinden gelen buharla ısıtıldığı yuvarlak (silindirik) tanktır. İçinde erpantin denilen kangal borular mevcuttur. Buhar bu kangal borularının içinden geçerken ısısını suya verip yoğunlaşarak suya dönüşür.
b. Termometre: Eşanjördeki suyun sıcaklığını gösterir.
c. Hidrometre: Sistemdeki su seviyesini gösterir.
ç. Devirdaim Pompası: Senfrefugal tip 2 adet tulumbadır. Suyun devirdaimini hızlandırmak için ısıtıcılardan emip eşanjöre basar. Biri çalışırken diğeri yedekte bekler.
d.Termostat Vana: Isıtıcılarda istenilen su sıcaklığına göre buhar geçişini sağlar.
e. Kondens Stop: Kangal boruların (Serpantin) ve buhar devrelerinin içindeki yoğunlaşan suyu geçirir buharı geçirmez.
f. Kondens Tank: Yoğunlaşan suyun toplandığı yerdir.
g. Elektrik Motoru: 2 adettir. Kondens tankta yoğunlaşarak toplanan suyu içindeki seviye şamandrası yardımıyla devreye girip/çıkarak kazan dairesine basar.
ğ. İmbisat Deposu: Isınıp genleşen suya depoluk, sistemdeki eksilen suyu tamamlar ve eşanjörün emniyetini sağlar.
h. Elektrik Panosu: 2 adet devirdaim ve 2 adet elektrik motorunun açma/kapama düğme ve on/off lambalarının bulunduğu kutudur.
ı. Şehir Suyu Kolektörü: Gelen şebeke suyunun eşanjöre/eşangörlere dağıtıldığı yerdir.
i. Buhar Kollektörü: Kazandan gelen buharın (stimin) eşanjöre/eşanjörlere dağıtıldığı yerdir.
j. Dönüş Kollektörü: Petekleri dolaşıp görevini yapan suyun toplandığı yerdir.
k. Manometre: Kazan dairesinden gelen buhar basıncını gösterir. Buhar kollektörünün üzerinde bulunur.
l. Serpantin: Boylerin içindeki boru demetine verilen isimdir.

7. Eşanjör Dairesinin Çalışması:

Eşanjör dairesini devreye almak için önce sistemde suyu tamamlar. Bunun için şebeke suyu ve eşanjör giriş valfı açılarak haberci borusundan su gelene kadar sisteme su verirlir. Haberci borusundan su geldiği zaman şebeke suyu ve eşanjör giriş valfı kapatılır. Termostatik vana (istenilen sıcaklığa göre) ayarlanır. Daha sonra Kazan dairesinden gelen buhar (stim) valfı, eşanjör buhar giriş ve çıkış valfları açılarak eşanjör ısıtılmaya başlanır. Eşanjör su sıcaklığı termometrede 30 – 35 derece sıcaklığa gelince çalıştırılacak devir-daim pompasının giriş ve çıkış vanaları açılarak çalıştırılır. Ana vana diğer pompanın giriş çıkış vanaları kapatılır.

eanjrdaireEşanjör de ısınan su 0,5 ATÜ basınçla ısıtıcılarda dolaşarak ısısını verir ve tekrar eşanjöre ısınmak için döner. Buhar eşanjördeki suyu ısıtırken yoğunlaşarak suya dönüşür kondenstoptan geçerek kondens tanka toplanır. Tankta su belli seviyeye gelince şamandıra vasıtası ile termik şalteri açarak elektrik moturunu çalıştırır ve tanka toplanan toğunlaşmış suyu Merkezi kazan dairesinde bulunan ana kondens tanka basar.

8.  Isıtıcıların (Radyatörlerin) Havasının Alınması:

Gidiş kolonundan gelen sıcak su ısıtıcıların üst kısmındaki giriş vanasını yolu ile ısıtıcılara geçer, ısıtıcıya ısısını verip soğuyan su ısıtıcının alt kısmındaki çıkış vanasından geçtikten sonra dönüş kolonu ile tekrar sisteme gönderilir. Isıtıcının yine üst kısmında giriş vanasının tam aksi istikametinde bir hava alma musluğu (Purjör) bulunur. Isıtıcı dilimlerinin yarısının ısınması, yarısının ısınmaması veya üst kısımlarının ısımması, alt kısımlarının soğuk olması gibi hususlarla tespit edilebilen ısıtıcılardaki hava nedeni ile ısıtıcı dilimleri tam ısınmaz. Bu durum meydana geldiğinde hava musluğu (Purjör) gevşetilerek su gelene kadar beklenir.
Su geldiğinde sistemde istenmeyen hava atıldığından hava musluğu sıkılır. Hava musluğunun bulunmadığı ısıtıcılarda bir boru anahtarı ile ısıtıcı geri dönüş borusunun rekora bir veya iki diş gevşetilir ve yavaş yavaş hava bitene kadar su sızdırılır. Tamamen hava kesilip sadece su geldiğinde rekor tekrar sıkılır. Böylece ısıtıcının havası alınmış olur.

9. Sıcak Su Boyleri Çalışma Prensibi:

Silindirik bir tank içinde serpantin borular ile donatılmış bir nevi ısı değiştiricisidir. Bunlarda sıcak su ihtiyacı için kullanılır. Boylerler prensip olarak (serpantin) boru içlerinde buhar/sıcaklık su geçerken, dış kısımda ısıtılacak olan soğuk suya (şebeke suyu) ısısını vererek kendisi soğurken suyu ısıtır.

10. Sıcak Su Boylerinin Elemanları:

a. Şebeke Suyu Girişi: Sıcak su boylerine soğuk suyun girdiği yer.
b. Buhar/Sıcak Su Girişi: Kazan dairesinden gelen buharın veya sıcak suyun boylere girdiği yer.
c. Kondens Suyu Çıkışı: Görevini yapmış yoğunlaşan buharın ve soğuyan suyun çıkıp kondens tanka gittiği devre.
ç. Bay-Pass Devresi: Bir arıza veya bakım durumunda (Termostatik vana, Kondenstop) sistemin çalışmaya devam etmesini sağlar.
d. Kondenstop: Buhar ile ısıtılan boylerde bulunur. Yoğunlaşan suyu geçirip buharı geçirmeyen cihazdır. Sıcak su ile ısıtılan boylerde görevini yapan sıcak su direk olarak kazana döner. Kondenstop yoktur.
e. Termostatik Vana: Sıcak su boylerinde kullanıcağımız suyu ayarladığımız sıcaklıkta tutmasını sağlayan vanadır.
f. Termometre: Boylerdeki su sıcaklığını gösterir.
g. Sıcak Su Çıkışı: Boylerde ısınan sıcak suyun kullanım için çıktığı yer.
ğ. Emniyet Vafı: Fazla ısınmadan ve basınçtan dolayı boylerde ve devrelerde patlamalara meydan mermemek için konulan vana.
h. Serpantin: Boylerin içindeki boru demetine verilen isimdir.

(bilgiustam.com)

Teknik danışmanlık hizmeti

Semtes mühendislik ltd şti. olarak, 27 yılın üzerinde sahip olduğumuz bilgi birikimi sayesinde aşağıda belirttiğimiz teknik hizmetleri de vermekteyiz…

 • Mekanik Tesisat Projelendirme ( Makine mühendisleri odası –  Oda sicil no : 33284 )
  • Kalorifer Tesisatı projelendirme ,
  • Sıhhi tesisat projelendirme ,
  • Klima , havalandırma tesisatı projelendirme ,
  • Yangın tesisatı projelendirme ,
  • Asansör proje ,
  • Keşif, metraj ve şartnamelerin kontrollerinin yapılması ,
  • Endüstriyel  tesisat (buhar kazanı tesisi , kızgınsu tesisi, kızgınyağ , fırınlar, basınçlı hava vb) konularında projelendirme , ürün seçimi ,
 • Mekanik tesisat ile ilgili problemlerde teknik bilgi desteği ,
  • Mühendislik hizmeti ,
  • Danışmanlık hizmeti ,
  • Isınmayan bina ,
  • Isınmayan daire ,
  • Isınmayan oda ,
  • Problemli tesisat çözümü ,
  • Hatalı kalorifer tesisatı çözümü ,
  • Hatalı kazan dairesi çözümü ,
  • Aşırı fazla yakıt problemi çözümü ,
  • Hatalı klima ve havalandırma tesisatı çözümleri ,
  • İzolasyon problemleri ,
  • Pencere, ısı kayıpları problemleri ,
 • Mühendislik konularında Adli yada özel resmi bilirkişilik hizmeti ,
 • İmalat Kontrol Hizmetleri ,
  • Uygulama projelerinin incelenerek disiplinler arası koordinasyonun kontrol edilmesi ve bu kontrol sonrası imalata geçilmesinin sağlanması

  • Yapılan imalatların uygulama projelerine uygunluğunun denetlenmesi

  • İmalat sırasında ortaya çıkabilecek uyumsuzluklara, proje müelliflerine bilgi verilerek müdahale edilmesi ve gerektiğinde acil önlemlerin alınması

 • Enerji Yönetimi
  • Resmi yada özel binalarda Enerji Performansı danışmanlığı , Enerji kayıpları  alınabilecek önlemler , yapılabilecek müdahaleler ,
  • Otomasyon sistemi
  • Kalorifer tesisatında yakıt tasarrufu sağlama danışmanlığı ,
 • Fabrika Binası, Konut Binası, Alışveriş merkezi, Mağaza, Banka Projesi vb. gibi nitelikli tesislerin Isıtma, Soğutma, Havalandırma, Sıhhı tesisat, Yangın Tesisatı, Buhar, Alt Yapı Otomasyon vb. sistemleri projelendirme , kontrol , projeye uygun imalat denetlemesi

Tüm bu ve benzer hizmetler için bizimle iletişime geçebilirsiniz..

İletişim için

Tel : 0312 4660021

GSM : 0532 3450321

e-mail : bilgi@semtes.com

 

Ürünlerimiz , Markalarımız

Markalarımız ve ürünlerimiz,

Aşağıda belirttiğimiz ürün ve markalar, kendi üretim ve satış portföyümüzde olup bu tür ürünlerle ilgili teklif taleplerinizde lütfen bizimle bilgi@semtes.com email adresiyle yada  +90 532 3450321 nolu telefonla direk iletişime geçiniz…..

 

Beta Kazan, Steam Boiler

Riello Brülör , Riello Burner ,

Ecoflam Brülör , Ecoflam Burner ,

Ecostar Brülör , Exostar burner ,

Caldomax Boyler ,

Caldomax Akümülasyon Tankı ,

Caldomax Elektrikli Boyler ,

Caldomax nötralizasyon tankı ,

Caldomax denge kabı ,

Caldomax Hava ayırıcı ,

Caldomax tortu tutucu ,

Buhar kazanı , Steam Boiler ,

Kalorifer kazanı , Hot water boiler ,

Ekonomizer , Economiser ,

Plakalı eşanjör , Exchanger ,

Siemens Kazan panosu ,

Siemens Dış hava sensör otomasyon panosu ,

Siemens RVS 13 ,

Siemens RVS 43 ,

Siemens RVS 63 ,

Siemens Üç yollu vana ,

Siemens Üç yollu vana motoru ,

NES Üç yollu vana ,

NES Üç yollu vana motoru ,

Wates Kapalı genleşme tankı

Wilo Pompa , Wilo pump ,

SBT Pompa , SBT Pump ,

ECO 2 G C 2 Gaz Brülörü

 • gaz brülörü , doğalgaz brülörü , ecostar
 • Özel gaz kafası ile optimum yakıt / hava karışımı
 • Yüksek basınçlı hafif yapılı fan dizaynı
 • Yüksek kaliteli alüminyumdan imal edilmiş hafif ve aerodinamik gövde sayesinde düşük ses seviyesi
 • Farklı kazan tiplerine bağlantı için kayar flanş,
 • Avrupa standartı EN-298 e uygun olarak brülörün otomatik kontrol ekipmanları
 • Brülörü kazandan demonte etmeden tüm ekipmanlara kolayca ulaşabilme imkanı
 • Hava debisinin hem emişten hem de namludan ayarlanması sayesinde yüksek verimli çalışma
 • Minimum gaz presostadı ile yeterli gaz tedariği kontrolü,
 • Hava presostadı ile yanma havasının kontrolü,
 • Kolay kurulum ve işletme

gaz brülörü , doğalgaz brülörü , ecostar

gaz brülörü , doğalgaz brülörü , ecostar

Plakalı Eşanjör

Plakalı Eşanjör

Plakalı Eşanjör Nedir?
Aynı veya farklı özelliklere sahip iki akışkan arasında birbirine karışmaksızın,hızlı ve yüksek etkinlikte ısı transferi gerçekleştirebilen ekipmanlardır. Kullanım alanlarına göre contalı,lehimli ve çelik kaynaklı olmak üzere 3 tip plakalı eşanjör bulunmaktadır. En yaygın kullanılan eşanjör tipi contalı tip eşanjörler olduğundan,bu eşanjör tipi genellikle plakalı eşanjör olarak isimlendirilir.

Plakalı Eşanjörü oluşturan parçalar ve çalışma şekli

Akışa yön veren ve sızdırmazlığı sağlayan özel conta yapısı sayesinde , eşanjör içerisine giren akışkanlar birbirlerine karışmadan etkin bir biçimde ısı transferi gerçekleştirirler. Kırmızı renk li akış birincil yada primer devre olarak ; mavi renkli akış ikincil yada sekonder devre olarak isimlendirilir.

Plakalı Eşanjör Seçimi ve boyutlandırılması için gereken bilgiler

TRANSFER EDİLECEK ISI MİKTARI……………kCal/h

PRİMER DEVRE / SEKONDER DEVRE

Akışkan cinsi…………………………………………..

Akışkan debisi………………………………………..m³/h

Giriş sıcaklığı………………………………………….°C

Çıkış sıcaklığı………………………….……………….°C

İzin verilen azami basınç kaybı………………….mSS

Azami işletme basıncı……………..………………..bar

Azami işletme sıcaklığı…………..…………………°C

Plakalı Isı Eşanjörler Genel Özellikleri :

Her Göreve Hazır : Ürün programımızda , farklı uzunluk,kanal derinliği ve kanal açısına sahip plakalar bulunmaktadır.Bu sayede ısı değiştirici,istenilen görev koşullarına tam uygunluk sağlayacak şekilde tasarlanabilir ve istenilen ısı iletim görevini yerine getirirken , aynı zamanda izin verilen basınç düşümünden de olabildiğince faydalanır.Bu da en optimal fiyatlandırmayı mümkün kılar.
Uygun Fiyata yüksek kalite : Plakalı ısı değiştirici sağlamaış olduğu yüksek verim ve performans ile en optimal fiyatlarla siz değerli müşterilerinin yanındadır.
Uzun Ömür : Yapısında kullanılan korozyona dayanıklı malzemeler,yüksek türbilanslı akış ve plaka yüzeylerinin pürüzsüzlüğü sayesinde kirlenme,kireçlenme,korozyon ve erozyon en az seviyeye düşürülmüştür.Derin basılmış conta kanalları contanın daha iyi desteklenmesini,üst kısmı konik conta yapısı da sıkıştırma kuvvetinin conta ekseninde en üst değere ulaşmasını sağlar.Bu tip contaların sızdırmazlık ve darbelere karşı dirençleri oldukça fazladır ve problemsiz bir işletma sağlar.
1°C Sıcaklık Farkı? Çok Kolay: Sağladığı tam ters akış sayesinde,akışkan sıcaklıklarının birbirine çok yakın olduğu uygulamalarda bile ideal bir çözüm oluşturur.
Küçük-Hafif ama güçlü : Düşük ısı iletim yüzey alanının sağladığı kompakt yapı sayesinde,çalışma ağırlığı ve montaj hacmi,aynı görev için tasarlanmış borulu ısı değişiriciye nazaran çok daha azdır.Bu sayede çok kısıtlı alanlara yerleştirilebildiği gibi,nakliye ve montaj giderlerinden de tasarruf sağlanır.
Mükemmel Refleksler : Plakalı ısı değiştiriciler,düşük akışkan hacminin sağladığı kısa tepki süresi sayesinde,kullanıcılarına sistemleri daha iyi kontrol etme olanağı verir.
Akıllı Conta : Contalarda meydana gelebilecek herhangibir hasardan dolayı akışkanların birbirine karışma riski,kullanılan conta sistemi sayesinde tamamen yok edilmiştir.Şöyle ki ; bir akışkanı sınırlayan contanın diğer tarafında kesinlikle diğer akışkan bulunmaz.Contanın diğer tarafı,üzerindeki özel kanallar sayesinde (mavi ve kırmızı okların plakayı kestiği noktalar) , dış ortama açıktır.Bu sayede , conta hasarı durumunda akışkan diğer devre akışkanının bulunduğu kanallara değil her zaman cihazın dışına doğru olur ve hasarın oluştuğu bölgeyi dışarıdan tespit etmek kolaylaşır.
İşletmeci Dostu : Plakalı ısı eşanjörü gerektiğinde kolaylıkla tüm parçaları sökülerek demonte hale getirilebilir.Bu sayede plaka yüzeylerinde kullanıma bağlı olarak oluşan kireçlenmeler temizlenir veya sıkıntılı tüm parçalar değiştirilebilir.

Plakalı Isı Eşanjörlerinin Kullanım Alanları :
İlk olarak süt pastörizasyonu ile kullanılmaya başlanan plakalı eşanjörler günümüzde tüm endüstri ve bina uygulamalarında çeşitli amaçlar için kullanılmaktadır.Isı transfer edebilme özelliği yanında devre ayırıcı ve basınç kırma özellikleriyle de sistemlerin vazgeçilmez bir ekipmanı olmaktadır.

Bölgesel Isıtma veya soğutma uygulamaları
Serbest Soğutma ve soğutma kulesinin sistemden ayrılması gereken tüm uygulamalar
Jeotermal ısıtma
Yüksek yapılarda ısıtma ve soğutma sistemlerinde basınç kırıcı olarak çalışması
Kullanma sıcak suyunun hazırlanması
Yüzme havuzlarının ısıtılması uygulamaları
Yağ soğtma uygulamaları
Endüstriyel ısı geri kazanım uygulamaları
Fosfatlama,anodlama,pasivasyon,dekapaj,yağ alma ve metal kaplama solüsyonu ısıtma uygulamaları
Kojenerasyon ile ısıtma soğutma uygulamaları
Gıda ve hijyenik uygulamalar
Denizcilik uygulamaları
Plakalı Isı değiştiriciler, müşterilere – özel yapı teknolojisi uygulamalarından otomotiv sektörüne ve genel endüstriyel kullanımlara, gıda işleme süreçlerinden kimyasal madde ve ilaç endüstrisindeki özel uygulamalara kadar -geniş bir yelpazede en yüksek teknolojiyi, verimliliği ve kullanım kolaylığını sunmaktadır.

Plakalı Isı değiştiriciler, her türlü görev için en mükemmel çözümü sunabilen geniş plaka programı, ergonomiyi ve güvenliği esas alan tasarımı ve yapısındaki görünür kalite ile öne çıkar. Bu kalite de kendisini uzun kullanım ömrü, ekonomik ve sorunsuz işletim, düşük tamir ve bakım giderleri ile kanıtlar.

kalitesi ve güvencesi ile, klasik tip contalı ısı değiştiricilerin yanı sıra, özel nitelikli görevlerde kullanılmak üzere geliştirilmiş, özellikli tasarıma sahip plakalı ısı değiştiriciler de temin edilmektedir.

Plakalı Isı değiştiriciler, siz müşterilerine organizasyonumuzun hızlı ve güvenilir satış öncesi ve satış sonrası hizmet garantisinin yanısıra, teknik servis ve yedek parça güvencesi ile birlikte sunulmaktadır.